Koncepcinis Rėkyvos spoto modelis

Koncepcinis Rėkyvos ežero pakrantės jėgos aitvarų-kaitavimo spoto-vietos modelis

Mes asociacija „Vėjūnai” atstovaujantys mūsų regiono buriuotojų viešus interesus pateikiame koncepcinį Rėkyvos „Žolyno” spoto bazės modelį. Bandome išnaudoti teorines ir praktines galimybes pasinaudoti struktūriniais EU fondais su geranoriška Šiaulių m. savivaldybės atsakingų valdininkų pagalba. Teorinė suma ifrastruktūrai ir jėgos aitvarų bazei 600 000 eur (4/1). Ar tai bus įgyvendinta parodys laikas, nes fondų lėšų panaudojimo galimybė baigiasi 2020 metais. Stengiamės, kad visi Šiauliečiai jėgos aitvarų-burlenčių megėjai puoselėję, tvarkę, didinę ir sistemingai prižiūrintys nuo 2003 m. turėtų sporto bazę su reikiama infrastruktūra, bei ji paliktų vieša ateities kartoms. Planuojame padaryti ir susisiekimo keliuką su Šiaulių jachtlubo ir sporto mokyklos „Atžalynas” teritorija. Tikimės, kad ši mūsų vizija išvys dienos šviesą ir duos daug naudos Šiaulių regiono ekstremalaus sporto mylėtojams, bei mūsų svečiams.

Rekyva Zolyno spoto vizijos projektas

Viena mintis apie “Koncepcinis Rėkyvos spoto modelis”

Komentavimo galimybė išjungta.